Filozofick fakulta

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 v uplynulém roce jsme bohužel nemohli rozvíjet vzájemné kontakty a sdílet informace o našich aktivitách v takové míře, jak bychom si přáli. Proto nyní předkládáme výroční zprávu, která alespoň výběrově mapuje činnost Ústavu pro archeologii v letním semestru 2019/2020 a zimním semestru 2020/2021.

News

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. April 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. April 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. March 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. March 2021