Filozofick fakulta

Evropský fond pro regionální rozvoj

  • ArchaeoCentrum Čechy - Bavorsko

 

Bärnau/Plzeň/Praha/Bamberg/Tachov:

Česko-bavorský monitorovací výbor evropského dotačního titulu Cíl Evropská územní spolupráce přidělil dotaci ve výši cca. 2,8 mil. Euro českoněmeckémuprojektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor. Projekt, který v lednu vstoupil do své realizační fáze, byl v úterý 28. 2. 2017 podrobně představen na tiskové konferenci v Západočeském muzeu v Plzni.

Projektovými partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Univerzita Bamberg, asociovanými partnery, tedy partnery bez vlastního rozpočtu, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov.

                 

 

Tisková zpráva

Rozhovor se Stefanem Woltersem

Reportáž v České televizi

Oficiální web projektu

Přednáška PhDr. Petra Juřiny, Ph.D. v Západočeském muzeu v Plzni (28.2.2017)

Reportáž České televize (27.4.2017)

Oficiální web projektu

Vše o projektu včetně kontaktů najdete na webu ARCHAEOCENTRUM.EU

Napsali o nás

- Archiweb.cz

 

Proběhlo ...

Rok 2017

- Pozvánka na akce únor-duben 2017

- Pozvánka na přednášku "Archeologie dnes - Co archeologové donedávna nevěděli"

- Pozvánka na přednášku "Ani zrno nazmar!"

- Archeologické jednohubky

- Přednáška Hlína v lidských dějinách

- Workshop Zemědělství a obživa

- Přednáška Zemědělství od pravěku ke starým Slovanům

- Workshopy Hlína v lidských dějinách a Textil, šperk a účes v dějinách + přednášky

- Letní pobyt studentů FF UK v Bärnau a fotografie z akce

- Přednáška Experiment v archeologii a jiné příběhy (12. září 2017, FF ZČU v Plzni)

- Workshopy "Kovy v lidských dějinách" a "Nástroje a zbraně od pravěku do středověku" (4.-5.10. 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednášky "O výrobě železa a jeho zpracování od pravěku do středověku" a "Vývoj zbraní od pravěku do středověku" (4.10 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "A je to vůbec staré" (17. října 2017)

- Vernisáž výstavy "Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci" (2.11. 2017, FF UK)

- Série minipřednášek "Archeologické jednohubky" (8.11.2017, FF ZČU v Plzni, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "Archeologie a veřejnost" (12.12.2017, FF ZČU v Plzni)

Rok 2018

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (23.1.2018, Západočeské muzeum v Plzni)

- Přednáška Archeologie a veřejnost (27.2.2018, Západočeské muzeum v Plzni), foto z přednášky zde a zde.

- Přednáška Diferenciace chudoby? Středověké rolnictvo v písemných a hmotných pramenech (27.3.2018, Katedra archeologie, ZČU v Plzni). Foto z přednášky zde.

- Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního setkání na Zlaté cestě", které je společenským přeshraničním setkáním zástupců institucí z oblasti kultury, cestovního ruchu, univerzit a sféry politické z českých a bavorských příhraničních regionů, a porady projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, který je finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj, cíl EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Foto zde.

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (24.4.2018, FF ZČU v Plzni) foto zde a zde a zde.

- Přednášky "Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství" a "V pravěké kuchyni "a workshop "Jak jsme pěstovali, tak jsme jedli" (20. - 21. 5. 2018 v Bärnau a Tachově).

- Přednášky na témata hlína a textil a workshopy "Tisíc tváří keramiky" a " Oblečené a ozdobené dějiny" (24.-25.6.2018 v Bärnau a Tachově).

- Letní pomoc studentů Ústavu pro archeologii (1. - 13. 7. 2018), video - kamenické práce

- Projektová porada a otevření ArchaeoDílny v Bärnau (9.-12.9.2018)

ArchaeoDilna v Bärnau, postavená v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, byla v úterý za přítomnosti mnoha významných hostů slavnostně otevřena. My jsme byli velmi potěšeni, že pozvání přijal také děkan Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pan Michal Pullman a tiskový mluvčí FF UK pan Petr Kukal.
Při příležitosti otevření ArchaeoDílny podepsal pan děkan Michal Pullman smlouvu mezi naší fakultou a spolkem Via Carolina, která jednak zajišťuje udržitelnost projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor a dále nabízí možnost využit technicky dobře vybavenou "archeodílnu" pro studenty i akademické pracovníky FF UK ( za fotky, které dokumentují podpis smlouvy, mnohokrát děkujeme Mgr. Milanu Procházkovi z Katedry archeologie FF ZČU v Plzni).
Stejnou smlouvu se spolkem Via Carolina podepsali i děkani PF a FF ZČU v Plzni a Univerzity v Bamberku.

Dopoledne před slavnostním otevřením ArchaeoDílny proběhla také porada celého projektového týmu a někteří z nás se ještě den předtím zúčastnili dokončovacíh praqcí na ArcheoDílně a přípravných prací před otevřením. 

Fotografie najdete na FB profilu našeho ústavu nebo FB profilu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko.

- Přednáška Kamily Remišové-Věšínové "Běda mužům, kterým žena vládne" (25. 9. 2018)

- Přednášky a workshopy "Podívejte na kováře..." a "Jak k práci, tak k boji" (30.9.-1.10.2018, ArcheoCentrum Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednáška Ivo Štefana "Slované na pomezí" (16.10.2018, ZČU v Plzni)

- Přednáška Pavla Titze "Kouzlo antiky" (13.11.2018, ZČM v Plzni)

- Archeologické jednohubky (6.11.2018 ,FF ZČU a ArcheoCentrum Čechy-Bavorsko v Bärnau)

- Přednáška Miroslava Popelka "Mrtví promlouvají"  (27.11.2018, ZČM v Plzni)

- Archeologické jednohubky  s podtitulem "Poklady v archeologii" (11.12.2018, ZČM v Plzni)

 

Rok 2019

- Přednáška Zuzany Schierové (Hrdličkovo muzeum člověka) "Jací byli? Antrolopogie v archeologii" (15.1.2019, ZČM v Plzni) Pozvánka ke stažení.

- Velká projektová porada (16.-17. 1. 2019, Chodová Planá)

- Přednáška Pavla Titze  "Antické památky Seznamu Unesco" (5. 2. 2019, ZČM v Plzni)        Pozvánka ke stažení.

- Projektová schůzka v ZČM v Plzni a přednášky Miroslava Popelky "Leváci v pravěku a středověku" a Pavla Titze "Oplontis - neznámá oběť erupce Vesuvu" (5.3.2019, ZČU Plzeň). Pozvánky ke stažení zde a zde, foto zde.

- Přednáška Miroslava Popelky "Tajemství archeologie aneb záhada mrtvých těl z pravěku"(2.4.2019, Knihovna města Plzně).

- Přednášky a spojené workshopy „Zemědělství a obživa v pravěku a středověku“ (26. 5. 2019, ArchaeoCentrum Bärnau)

 Přednášky: Lucie NovotnÁ "Počítání oveček", Miroslav Popelka "Pravěké studny, zdroj pitné vody", Kateřina Hošková "Alkohol jako hasitel žízně už od pravěku" a Pavel Titz "Antické zemědělství".

Workshop "Zemědělství a obživa v pravěku a středověku" (27.5.2019, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednáška Miroslav Popelka – Pavel Titz "Poklady v archeologii"(4. 6. 2019, ZČM Plzeň)

- Přednášky a spojené workshopy „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (16. 6. 2018, ArchaeoCentrum Bärnau)

 Přednášky: Lucie Novotná "Hrnce nejen v kuchyni" a "Všechno je o hlavě!", Dana Chmelíková "Krása pravěkého šperku".

Workshop „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (17. 6. 2019, Muzeum Českého lesa v Tachově) 

- Letní pomoc studentů FF UK v ArcheoCentru v Bärnau (29. 6. – 7. 7. 2019)

 

Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, na kterém se v letech 2017-2019 podílel i náš Ústav pro archeologii, získal hlavní cenu Zlatý mamut, která oceňuje nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

 

 

 

 

 

 Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020