Filozofick fakulta

Evropský fond pro regionální rozvoj

  • ArchaeoCentrum Čechy - Bavorsko

 

Bärnau/Plzeň/Praha/Bamberg/Tachov:

Česko-bavorský monitorovací výbor evropského dotačního titulu Cíl Evropská územní spolupráce přidělil dotaci ve výši cca. 2,8 mil. Euro českoněmeckémuprojektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor. Projekt, který v lednu vstoupil do své realizační fáze, byl v úterý 28. 2. 2017 podrobně představen na tiskové konferenci v Západočeském muzeu v Plzni.

Projektovými partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Univerzita Bamberg, asociovanými partnery, tedy partnery bez vlastního rozpočtu, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov.

                 

 

Tisková zpráva

Rozhovor se Stefanem Woltersem

Reportáž v České televizi

Oficiální web projektu

Přednáška PhDr. Petra Juřiny, Ph.D. v Západočeském muzeu v Plzni (28.2.2017)

Reportáž České televize (27.4.2017)

Oficiální web projektu

Vše o projektu včetně kontaktů najdete na webu ARCHAEOCENTRUM.EU

Napsali o nás

- Archiweb.cz

 

Proběhlo ...

Rok 2017

- Pozvánka na akce únor-duben 2017

- Pozvánka na přednášku "Archeologie dnes - Co archeologové donedávna nevěděli"

- Pozvánka na přednášku "Ani zrno nazmar!"

- Archeologické jednohubky

- Přednáška Hlína v lidských dějinách

- Workshop Zemědělství a obživa

- Přednáška Zemědělství od pravěku ke starým Slovanům

- Workshopy Hlína v lidských dějinách a Textil, šperk a účes v dějinách + přednášky

- Letní pobyt studentů FF UK v Bärnau a fotografie z akce

- Přednáška Experiment v archeologii a jiné příběhy (12. září 2017, FF ZČU v Plzni)

- Workshopy "Kovy v lidských dějinách" a "Nástroje a zbraně od pravěku do středověku" (4.-5.10. 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednášky "O výrobě železa a jeho zpracování od pravěku do středověku" a "Vývoj zbraní od pravěku do středověku" (4.10 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "A je to vůbec staré" (17. října 2017)

- Vernisáž výstavy "Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci" (2.11. 2017, FF UK)

- Série minipřednášek "Archeologické jednohubky" (8.11.2017, FF ZČU v Plzni, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "Archeologie a veřejnost" (12.12.2017, FF ZČU v Plzni)

Rok 2018

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (23.1.2018, Západočeské muzeum v Plzni)

- Přednáška Archeologie a veřejnost (27.2.2018, Západočeské muzeum v Plzni), foto z přednášky zde a zde.

- Přednáška Diferenciace chudoby? Středověké rolnictvo v písemných a hmotných pramenech (27.3.2018, Katedra archeologie, ZČU v Plzni). Foto z přednášky zde.

- Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního setkání na Zlaté cestě", které je společenským přeshraničním setkáním zástupců institucí z oblasti kultury, cestovního ruchu, univerzit a sféry politické z českých a bavorských příhraničních regionů, a porady projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, který je finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj, cíl EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Foto zde.

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (24.4.2018, FF ZČU v Plzni) foto zde a zde a zde.

- Přednášky "Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství" a "V pravěké kuchyni "a workshop "Jak jsme pěstovali, tak jsme jedli" (20. - 21. 5. 2018 v Bärnau a Tachově).

- Přednášky na témata hlína a textil a workshopy "Tisíc tváří keramiky" a " Oblečené a ozdobené dějiny" (24.-25.6.2018 v Bärnau a Tachově).

- Letní pomoc studentů Ústavu pro archeologii (1. - 13. 7. 2018), video - kamenické práce

- Projektová porada a otevření ArchaeoDílny v Bärnau (9.-12.9.2018)

ArchaeoDilna v Bärnau, postavená v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, byla v úterý za přítomnosti mnoha významných hostů slavnostně otevřena. My jsme byli velmi potěšeni, že pozvání přijal také děkan Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pan Michal Pullman a tiskový mluvčí FF UK pan Petr Kukal.
Při příležitosti otevření ArchaeoDílny podepsal pan děkan Michal Pullman smlouvu mezi naší fakultou a spolkem Via Carolina, která jednak zajišťuje udržitelnost projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor a dále nabízí možnost využit technicky dobře vybavenou "archeodílnu" pro studenty i akademické pracovníky FF UK ( za fotky, které dokumentují podpis smlouvy, mnohokrát děkujeme Mgr. Milanu Procházkovi z Katedry archeologie FF ZČU v Plzni).
Stejnou smlouvu se spolkem Via Carolina podepsali i děkani PF a FF ZČU v Plzni a Univerzity v Bamberku.

Dopoledne před slavnostním otevřením ArchaeoDílny proběhla také porada celého projektového týmu a někteří z nás se ještě den předtím zúčastnili dokončovacíh praqcí na ArcheoDílně a přípravných prací před otevřením. 

Fotografie najdete na FB profilu našeho ústavu nebo FB profilu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko.

- Přednáška Kamily Remišové-Věšínové "Běda mužům, kterým žena vládne" (25. 9. 2018)

- Přednášky a workshopy "Podívejte na kováře..." a "Jak k práci, tak k boji" (30.9.-1.10.2018, ArcheoCentrum Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednáška Ivo Štefana "Slované na pomezí" (16.10.2018, ZČU v Plzni)

- Přednáška Pavla Titze "Kouzlo antiky" (13.11.2018, ZČM v Plzni)

- Archeologické jednohubky (6.11.2018 ,FF ZČU a ArcheoCentrum Čechy-Bavorsko v Bärnau)

- Přednáška Miroslava Popelka "Mrtví promlouvají"  (27.11.2018, ZČM v Plzni)

- Archeologické jednohubky  s podtitulem "Poklady v archeologii" (11.12.2018, ZČM v Plzni)

 

Rok 2019

- Přednáška Zuzany Schierové (Hrdličkovo muzeum člověka) "Jací byli? Antrolopogie v archeologii" (15.1.2019, ZČM v Plzni) Pozvánka ke stažení.

- Velká projektová porada (16.-17. 1. 2019, Chodová Planá)

- Přednáška Pavla Titze  "Antické památky Seznamu Unesco" (5. 2. 2019, ZČM v Plzni)        Pozvánka ke stažení.

- Projektová schůzka v ZČM v Plzni a přednášky Miroslava Popelky "Leváci v pravěku a středověku" a Pavla Titze "Oplontis - neznámá oběť erupce Vesuvu" (5.3.2019, ZČU Plzeň). Pozvánky ke stažení zde a zde, foto zde.

- Přednáška Miroslava Popelky "Tajemství archeologie aneb záhada mrtvých těl z pravěku"(2.4.2019, Knihovna města Plzně).

- Přednášky a spojené workshopy „Zemědělství a obživa v pravěku a středověku“ (26. 5. 2019, ArchaeoCentrum Bärnau)

 Přednášky: Lucie NovotnÁ "Počítání oveček", Miroslav Popelka "Pravěké studny, zdroj pitné vody", Kateřina Hošková "Alkohol jako hasitel žízně už od pravěku" a Pavel Titz "Antické zemědělství".

Workshop "Zemědělství a obživa v pravěku a středověku" (27.5.2019, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednáška Miroslav Popelka – Pavel Titz "Poklady v archeologii"(4. 6. 2019, ZČM Plzeň)

- Přednášky a spojené workshopy „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (16. 6. 2018, ArchaeoCentrum Bärnau)

 Přednášky: Lucie Novotná "Hrnce nejen v kuchyni" a "Všechno je o hlavě!", Dana Chmelíková "Krása pravěkého šperku".

Workshop „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (17. 6. 2019, Muzeum Českého lesa v Tachově) 

- Letní pomoc studentů FF UK v ArcheoCentru v Bärnau (29. 6. – 7. 7. 2019)

 

Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, na kterém se v letech 2017-2019 podílel i náš Ústav pro archeologii, získal hlavní cenu Zlatý mamut, která oceňuje nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

 

 

 

 

 

 Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021