Filozofická Fakulta

Evropský fond pro regionální rozvoj

  • ArchaeoCentrum Čechy - Bavorsko

 

Bärnau/Plzeň/Praha/Bamberg/Tachov:

Česko-bavorský monitorovací výbor evropského dotačního titulu Cíl Evropská územní spolupráce přidělil dotaci ve výši cca. 2,8 mil. Euro českoněmeckémuprojektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor. Projekt, který v lednu vstoupil do své realizační fáze, byl v úterý 28. 2. 2017 podrobně představen na tiskové konferenci v Západočeském muzeu v Plzni.

Projektovými partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Univerzita Bamberg, asociovanými partnery, tedy partnery bez vlastního rozpočtu, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov.

                 

 

Tisková zpráva

Rozhovor se Stefanem Woltersem

Reportáž v České televizi

Oficiální web projektu

Přednáška PhDr. Petra Juřiny, Ph.D. v Západočeském muzeu v Plzni (28.2.2017)

Reportáž České televize (27.4.2017)

Oficiální web projektu

Vše o projektu včetně kontaktů najdete na webu ARCHAEOCENTRUM.EU

Program na červenec- září 2017


Napsali o nás

- Archiweb.cz

 

Proběhlo ...

Rok 2017

- Pozvánka na akce únor-duben 2017

- Pozvánka na přednášku "Archeologie dnes - Co archeologové donedávna nevěděli"

- Pozvánka na přednášku "Ani zrno nazmar!"

- Archeologické jednohubky

- Přednáška Hlína v lidských dějinách

- Workshop Zemědělství a obživa

- Přednáška Zemědělství od pravěku ke starým Slovanům

- Workshopy Hlína v lidských dějinách a Textil, šperk a účes v dějinách + přednášky

- Letní pobyt studentů FF UK v Bärnau a fotografie z akce

- Přednáška Experiment v archeologii a jiné příběhy (12. září 2017, FF ZČU v Plzni)

- Workshopy "Kovy v lidských dějinách" a "Nástroje a zbraně od pravěku do středověku" (4.-5.10. 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově)

- Přednášky "O výrobě železa a jeho zpracování od pravěku do středověku" a "Vývoj zbraní od pravěku do středověku" (4.10 2017, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "A je to vůbec staré" (17. října 2017)

- Vernisáž výstavy "Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci" (2.11. 2017, FF UK)

- Série minipřednášek "Archeologické jednohubky" (8.11.2017, FF ZČU v Plzni, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau)

- Přednáška "Archeologie a veřejnost" (12.12.2017, FF ZČU v Plzni)

Rok 2018

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (23.1.2018, Západočeské muzeum v Plzni)

- Přednáška Archeologie a veřejnost (27.2.2018, Západočeské muzeum v Plzni), foto z přednášky zde a zde.

- Přednáška Diferenciace chudoby? Středověké rolnictvo v písemných a hmotných pramenech (27.3.2018, Katedra archeologie, ZČU v Plzni). Foto z přednášky zde.

- Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního setkání na Zlaté cestě", které je společenským přeshraničním setkáním zástupců institucí z oblasti kultury, cestovního ruchu, univerzit a sféry politické z českých a bavorských příhraničních regionů, a porady projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, který je finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj, cíl EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Foto zde.

- Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (24.4.2018, FF ZČU v Plzni) foto zde a zde a zde.

- Přednášky "Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství" a "V pravěké kuchyni "a workshop "Jak jsme pěstovali, tak jsme jedli" (20. - 21. 5. 2018 v Bärnau a Tachově).

- Letní pomoc studentů Ústavu pro archeologii (1. - 13. 7. 2018)

- Projektová porada a otevření ArchaeoDílny v Bärnau (9.-12.9.2018)

ArchaeoDilna v Bärnau, postavená v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, byla v úterý za přítomnosti mnoha významných hostů slavnostně otevřena. My jsme byli velmi potěšeni, že pozvání přijal také děkan Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pan Michal Pullman a tiskový mluvčí FF UK pan Petr Kukal.
Při příležitosti otevření ArchaeoDílny podepsal pan děkan Michal Pullman smlouvu mezi naší fakultou a spolkem Via Carolina, která jednak zajišťuje udržitelnost projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor a dále nabízí možnost využit technicky dobře vybavenou "archeodílnu" pro studenty i akademické pracovníky FF UK ( za fotky, které dokumentují podpis smlouvy, mnohokrát děkujeme Mgr. Milanu Procházkovi z Katedry archeologie FF ZČU v Plzni).
Stejnou smlouvu se spolkem Via Carolina podepsali i děkani PF a FF ZČU v Plzni a Univerzity v Bamberku.

Dopoledne před slavnostním otevřením ArchaeoDílny proběhla také porada celého projektového týmu a někteří z nás se ještě den předtím zúčastnili dokončovacíh praqcí na ArcheoDílně a přípravných prací před otevřením. 

Fotografie najdete na FB profilu našeho ústavu nebo FB profilu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko.

Aktuality

Ústav pro archeologii bude dnes od 15.00 hod uzavřen z důvodu konání Dětské univerzity....

05. Listopad 2018

najdete na FB a také na...

25. Říjen 2018