Filozofick fakulta

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací

Závěrečné práce odevzdáváte do SISu nejpozději 1 měsíc před závěrečnou zkouškou (termín může být zkrácen i na 3 týdny). Přesné termíny jsou zveřejňovány v době, kdy je známý termín státních zkoušek.

Tištěnou verzi (1 výtisk) odevzdáváte až při státní zkoušce. Závěrečná práce je pak zařazena do fondu knihovny ÚPA.

Všechna další pravidla, pokyny a manuály najdete na webu FF UK.

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021