Filozofick fakulta

Pozvánka na konferenci

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze si vás dovoluje pozvat na 16. konferenci environmentální archeologie (KEA2020) na téma "Environmentální archeologie zemědělců a pastevců aneb Co sníst v případě neúrody", která se uskuteční ve dnech 27. – 29. ledna 2020..

Registrace a zasílání příspěvků bude ukončeno již 12. 1. 2020.

Ze zahraničních odborníků se můžete těšit na kolegy z Izraele.

Další informace jsou uvedeny na stránkách:
https://cea.fzp.czu.cz/en/

Datum platnosti: 
8. Únor 2020

Aktuality

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou...

27. Červenec 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás...

23. Červenec 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 ...

23. Červenec 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice,...

21. Červenec 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020