Filozofick fakulta

Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí

Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů, včetně programů Univerzity třetího věku a kurzů celoživotního vzdělávání.
Ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020) i všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 osob, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách.

Ruší se také veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na Univerzitě Karlově.

Od 11. 3. 2020 budou také uzavřeny všechny knihovny FF UK.

https://www.ff.cuni.cz/2020/03/dulezita-opatreni-souvisejici-koronavirovou-infekci/

Aktuality

už funguje! 206 000 knih, časopisů a novin o celkovém ro...

18. Březen 2020

V této průběžně rozšiřované aktualitě pro vás bude FF UK po dobu uzavírky knihoven...

18. Březen 2020

k přednášce Archeologie smrti Dr. Jana Turka najdete na...

13. Březen 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na...

13. Březen 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na...

13. Březen 2020