Filozofick fakulta

Kontakty pravěkých populací

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě jednoho z níže uvedených článků. Všechny tyto články by měly být přístupné on-line přes váš fakultní účet, popř. je lze nalézt na serveru academia.edu. Doporučuji dohledat i další literaturu ke zvolenému tématu) článku, např. přes google scholar. Esej o rozsahu 3-5 normostran prosím zašlete na e-mailovou adresu:

tomas.klir@ff.cuni.cz

Na tuto adresu se obracejte rovněž s případnými dotazy.

Seznam studií pro vypracování eseje:

1. BURMEISTER, Stefan, et al., Archaeology and migration: Approaches to an archaeological proof of migration. Current anthropology, 2000, 41/4, 539–567.

2. BURMEISTER, Stefan, Archaeological Migration Research is Interdisciplinary, or it is Nothing. Ten Essentials How to Think About the Archaeological Study of Migration. In: Vyacheslav I. Molodin / Liudmila N. Mylnikova (eds.), Mobility and Migration: Concepts, Methods, Results. Materials of the V International Symposium »Mobility and Migration: Concepts, Methods, Results«, Novosibirsk 2019, 229–237.

3. BURMEISTER, Stefan, Überlegungen zum Überlandverkehr in prähistorischer Zeit. Die drei großen W: Waren – Wagen – Wege. Überlegungen zum Überlandverkehr in Prähistorischer Zeit, mit besonderem Blick auf Nordwestdeutschland. In: Bianka Nessel, Daniel Neumann u. Martin Bartelheim (Hrsg.), Bronzezeitliche Transport. Akteure, Mitte und, Wege. RessourcenKulturen 8, 2018, 119–138.

4. BURMEISTER, Stefan, Archaeological research on migration as a multidisciplinary challenge. In: Medieval worlds comparative & interdisciplinary studies, 2016/4 (The Genetic Challenge to Medieval History and Archaeology), 42–64.

5. LIGHTFOOT, Kent G. – MARTINEZ, Antoinette. Frontiers and boundaries in archaeological perspective. Annual review of Anthropology, 24 (1995), 471–492.

6. NAUM, Magdalena, Re-emerging Frontiers: Postcolonial Theory and Historical Archaeology of the Borderlands. Journal of Archaeological Method and Theory volume 17 (2010), 101–131.

7. NAUM, Magdalena. Ambiguous pots: Everyday practice, migration and materiality. The case of medieval Baltic ware on the island of Bornholm (Denmark). Journal of social archaeology 12 (2012), 92–119.

8. YLIMAUNU, Timo, et al. Borderlands as spaces: Creating third spaces and fractured landscapes in medieval northern Finland. Journal of Social Archaeology, 14 (2014), 244–267.

 

Datum platnosti: 
5. Červen 2020

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

dnes jste byli přidání...
29. Září 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
blíží se zahájení výuky v ZS 2020/2021....

23. Září 2020

Knihovna Ústavu pro archeologii je funguje v běžném režimu, jen za zpřísněných...

22. Září 2020

Prosím, čtěte stále aktualizované inofrmace na webu ...

18. Září 2020