Filozofick fakulta

Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji, který je určen pro začínající uživatele z řad studentů i akademických pracovníků na FF UK a také pro ty, kteří si chtějí osvěžit práci s elektronickými informačními zdroji (dále EIZ). Webinář se bude konat ve třech termínech (obsah webináře bude ve všech termínech totožný):

 

* čtvrtek 4. 3. 2021, 10:00-12:00

* čtvrtek 11. 3. 2021, 14:00-16:00 

* úterý 16. 3. 2021, 10:00-12:00


Obsah webináře:

* seznámení s EIZ dostupnými na FF UK; 

* vyhledávání v multioborových a oborově zaměřených databázích; 

* seznámení s nadstavbovými nástroji pro vyhledávání (univerzitní vyhledávač UKAŽ, Portál elektronických zdrojů, SFX); 

 

* práce s výsledky vyhledávání;

* seznámení s volně dostupnými zdroji.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit, více informací o registraci naleznete na webu Knihovny FF: https://www.ff.cuni.cz/knihovna/elektronicke-informacni-zdroje/seminare-eiz/

Zde také můžete sledovat informace o dalších otevřených webinářích, které budou během semestru vypsány.

 

Datum platnosti: 
19. Březen 2021

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021