Filozofick fakulta

Nabídka předmětů latinské medievistiky

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile AGLV00080

Luciano Micali: Philosophy and Theology in the Middle Ages AGLV00083
Iva Adámková: Poutě ve středověku AGLV00089
Iva Adámková: Dějiny středověké vzdělanosti AGL500020

Lucie Doležalová: Středověká opuscula AGLV00084

Lucie Doležalová: Středověké rukopisy - od objevu k edici II, AGLV00088 (lze chodit i bez první části)

Datum platnosti: 
21. Březen 2021

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021