Filozofick fakulta

Navazující magisterské studium

Studijní plány

stará akreditace (přijatí v roce 2011-2018)

nová akreditace (přijatí v roce 2019 a dále)

- jednooborové studium

- dvouoborové studium


Syllaby přednášek a seminářů

 

Oborové předměty povinné

PP 1 Evropské souvislosti českého neolitu

PP 2 Český eneolit ve světle evropských nálezů

PP 3 Evropa v době bronzové

PP 4 Ekonomie pro archeology

PP 5 Střední Evropa na sklonku antiky a v počátcích středověku

PP 6 Archeologie středověké krajiny

PP 7 Svět středověkých artefaktů

PP 8 Teorie a metodologie v archeologii

PP 9 Archeologie a veřejnost

PP 10 Archeologie krajiny

PP 11 Evropa v raném středověku 1

PP 12 Evropa v raném středověku 2

PP 13 Muzeologie pro archeology

PP 14 Římský limit

PP 15 Církevní archeologie

PP 16, 27 Cvičení s archeologickým materiálem 1,2

PP 18a Sociální a kulturní antropologie 1

PP 18b Sociální a kulturní antropologie 1

PP 19a Sociální a kulturní antropologie 2

PP 19b Sociální a kulturní antropologie 2

PP 20 Severní Evropa v raném středověku

PP 21 Dějiny středověkého osídlení 1

PP 22 Dějiny středověkého osídlení 2

PP 23 Kontakty pravěkých populací

PP 24 Diplomový seminář

PP 25 Exkurze

PP 26 Odborná muzejní praxe

PP 27 Odborná terénní praxe

PP 28 Cizí jazyk

Oborové předměty povinně volitelné 

Skupina 1 - Povinně volitelný seminář 1,2 (PVS)

PVP1 1 PVS pro starší pravěk 1,2

PVP1 2 PVS pro mladší pravěk 1,2

PVP1 3 PVS pro hospodářské dějiny pravěku 1,2

PVP1 4 PVS pro archeologii středověku 1,2

Skupina 2 - Povinně volitelný seminář 3 (PVS)

PVP2 1 PVS pro starší pravěk 3

PVP2 2 PVS pro mladší pravěk 3

PVP2 3 PVS pro hospodářské dějiny pravěku 3

PVP2 4 PVS pro archeologii středověku 3

Skupina 3 - Archeologie rané doby dějinné a středověku 

PVP3 1 Doba stěhování národů v Evropě

PVP3 2 Archeologie středověké Prahy

PVP3 3 České dějiny středověku

PVP3 4 Románská sakrální architektura a její sídelní souvislosti 

PVP3 5 Středověká montánní archeologie

Skupina 4 - Pravěké technologie

PVP4 1 Počátky keramiky

PVP4 2 Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství

PVP4 3 K problematice štípané industrie

PVP4 4 Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku

Skupina 5 - Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe

PVP5 1 Nedestruktivní archeologie

PVP5 2 Základy geologie

PVP5 3 Úvod do archeozoologie

PVP5 4 Environmentální archeologie

PVP5 5 Úvod do antické, keltské a středověké numismatiky

PVP5 6 Etnoarcheologie

PVP5 7 Archeologický terénní výzkum v teorii a praxi

PVP5 8 Úvod do statistiky pro archeology


Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021