Filozofick fakulta

Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2

Vyučující:

Cvičení s archeologickým materiálem (1)

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Cvičení s archeologickým materiálem (2)

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Cvičení je zaměřeno na získání praktických znalostí při určování archeologického materiálu (keramika, kamenná industrie, bronzová industrie atd.). Studium pramenného fondu bude zajištěno ve spolupráci s centrálními a regionálními archeologickými pracovišti převážně muzejního typu. Podle možností bude předmět realizován zejména na detašovaném pracovišti Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Mělníku, kde jsou pro demonstraci materiálu a pro práci s ním ideální podmínky. Cvičení zahrnuje chronologické rozpětí od mladší doby kamenné do středověku (materiál starší a střední doby kamenné je prezentován v rámci samostatného studijního předmětu). 

 

Studijní literatura:

Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters. (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Bd. 439) Wien 1984.
Kurzmann, P. 2002: Mittelalterliche Glastechnologie. Archäologie – Schriftquellen – Archäometrie – Experimente. Frankfurt.

Barclay, K. 2001: Scientific Analysis of Archaeological Ceramics. A handbook of resources. Oxford.

Arnold, D. E. 1999: Ceramic Theory and Cultural Process. Cambridge. (repr.)

Sklenář, K. – Hartl, J. 1989: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha.

Sklenář, K. a kol. 1992: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha.

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha.

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěnné artefakty. Praha.

Orton, C. – Tyers, P. – Vince, A. 2004: Pottery in archaeology. Cambridge. (repr.)

D´Anna, A. et al. 2003: La céramique. La poterie du Néolithique aux Temps modernes. Paris.

Malina, J. 1977: Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů.Morfometrika artefaktu. České Budějovice.

 

Další literatura bude uváděna podle možnosti a potřeb dle aktuálního programu cvičení.

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020