Filozofick fakulta

Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2

Vyučující:

Cvičení s archeologickým materiálem (1)

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Cvičení s archeologickým materiálem (2)

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Cvičení je zaměřeno na získání praktických znalostí při určování archeologického materiálu (keramika, kamenná industrie, bronzová industrie atd.). Studium pramenného fondu bude zajištěno ve spolupráci s centrálními a regionálními archeologickými pracovišti převážně muzejního typu. Podle možností bude předmět realizován zejména na detašovaném pracovišti Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Mělníku, kde jsou pro demonstraci materiálu a pro práci s ním ideální podmínky. Cvičení zahrnuje chronologické rozpětí od mladší doby kamenné do středověku (materiál starší a střední doby kamenné je prezentován v rámci samostatného studijního předmětu). 

 

Studijní literatura:

Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters. (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Bd. 439) Wien 1984.
Kurzmann, P. 2002: Mittelalterliche Glastechnologie. Archäologie – Schriftquellen – Archäometrie – Experimente. Frankfurt.

Barclay, K. 2001: Scientific Analysis of Archaeological Ceramics. A handbook of resources. Oxford.

Arnold, D. E. 1999: Ceramic Theory and Cultural Process. Cambridge. (repr.)

Sklenář, K. – Hartl, J. 1989: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha.

Sklenář, K. a kol. 1992: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha.

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha.

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěnné artefakty. Praha.

Orton, C. – Tyers, P. – Vince, A. 2004: Pottery in archaeology. Cambridge. (repr.)

D´Anna, A. et al. 2003: La céramique. La poterie du Néolithique aux Temps modernes. Paris.

Malina, J. 1977: Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů.Morfometrika artefaktu. České Budějovice.

 

Další literatura bude uváděna podle možnosti a potřeb dle aktuálního programu cvičení.

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020