Filozofická Fakulta

PVS pro mladší pravěk

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář je určen studentům, kteří se zaměřili na období mladšího pravěku a jeho cílem je prohloubení znalostí o daném úseku a jeho zkoumání na základě zvolených dílčích témat a metodiky jejich studia. Důraz je kladen na okruhy problémů, které jsou ve středoevropském bádání aktuálně diskutovány a mohly by přinést podněty pro volbu témat magisterských prací a pro jejich metodický postup.

Při práci s novou literaturou je uplatňována snaha, aby účastníci semináře ve vhodných případech dopracovali své referáty pro publikaci.

 

Studijní literatura:

Aktuální domácí i zahraniční literatura.

(Vychází se z přírůstku knihovny Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Archeologického ústavu AV ČR a ze soukromých zdrojů vedoucích seminářů).

Archeologické hmotné prameny ze sbírek Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a další.


 


 

Aktuality

S profesorem Janem Klápštěm natáčely studentky IKSŽ FSV UK Kristina Kouklová a Tereza...

23. Duben 2018

Plavby lodí, výstavy, komentované procházky, přednášky, workshopy a koncerty: pátý ročník...

23. Duben 2018

Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního...

12. Duben 2018

Pan profesor Klápště obdržel včera při příležitosti 670. výročí založení...

06. Duben 2018

na nové fotky z akcí našeho ústavu. Najdete je na "...

05. Duben 2018