Filozofick fakulta

PVS pro mladší pravěk

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář je určen studentům, kteří se zaměřili na období mladšího pravěku a jeho cílem je prohloubení znalostí o daném úseku a jeho zkoumání na základě zvolených dílčích témat a metodiky jejich studia. Důraz je kladen na okruhy problémů, které jsou ve středoevropském bádání aktuálně diskutovány a mohly by přinést podněty pro volbu témat magisterských prací a pro jejich metodický postup.

Při práci s novou literaturou je uplatňována snaha, aby účastníci semináře ve vhodných případech dopracovali své referáty pro publikaci.

 

Studijní literatura:

Aktuální domácí i zahraniční literatura.

(Vychází se z přírůstku knihovny Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Archeologického ústavu AV ČR a ze soukromých zdrojů vedoucích seminářů).

Archeologické hmotné prameny ze sbírek Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a další.


 


 

Aktuality

najdete na...

10. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. Srpen 2019