Filozofick fakulta

PVS pro mladší pravěk

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář je určen studentům, kteří se zaměřili na období mladšího pravěku a jeho cílem je prohloubení znalostí o daném úseku a jeho zkoumání na základě zvolených dílčích témat a metodiky jejich studia. Důraz je kladen na okruhy problémů, které jsou ve středoevropském bádání aktuálně diskutovány a mohly by přinést podněty pro volbu témat magisterských prací a pro jejich metodický postup.

Při práci s novou literaturou je uplatňována snaha, aby účastníci semináře ve vhodných případech dopracovali své referáty pro publikaci.

 

Studijní literatura:

Aktuální domácí i zahraniční literatura.

(Vychází se z přírůstku knihovny Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Archeologického ústavu AV ČR a ze soukromých zdrojů vedoucích seminářů).

Archeologické hmotné prameny ze sbírek Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a další.


 


 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020