Filozofická Fakulta

PVS pro mladší pravěk

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář je určen studentům, kteří se zaměřili na období mladšího pravěku a jeho cílem je prohloubení znalostí o daném úseku a jeho zkoumání na základě zvolených dílčích témat a metodiky jejich studia. Důraz je kladen na okruhy problémů, které jsou ve středoevropském bádání aktuálně diskutovány a mohly by přinést podněty pro volbu témat magisterských prací a pro jejich metodický postup.

Při práci s novou literaturou je uplatňována snaha, aby účastníci semináře ve vhodných případech dopracovali své referáty pro publikaci.

 

Studijní literatura:

Aktuální domácí i zahraniční literatura.

(Vychází se z přírůstku knihovny Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Archeologického ústavu AV ČR a ze soukromých zdrojů vedoucích seminářů).

Archeologické hmotné prameny ze sbírek Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a další.


 


 

Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018