Filozofická Fakulta

K problematice štípané industrie

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Přednáška rozšiřuje znalosti o problematice kamenné štípané industrie zejména v období neolitu a eneolitu. Součástí semestrální přednášky je rovněž praktické seznámení se základními druhy kamenných surovin na výrobu štípané industrie a cvičné zpracování menších souborů industrie z neolitických a eneolitických lokalit v Čechách.

Základní témata:

 1. Charakteristika a význam štípané industrie jako archeologického hmotného pramene
 2. Dějiny bádání a přehled základní literatury
 3. Základní terminologie štípané industrie
 4. Praktické ukázky základních typů industrie a jejich hlavní charakteristiky
 5. Technologie výroby štípané industrie
 6. Zásady zpracování a dokumentace štípané industrie jednotlivě i v rámci souborů
 7. Základní suroviny na výrobu industrie
 8. Praktické určování surovinových druhů
 9. Těžba kamenných surovin v pravěku, její organizace a průběh, distribuce surovin I.
 10. Těžba kamenných surovin v pravěku, její organizace a průběh, distribuce surovin II.
 11. Funkční analýza kamenné štípané industrie
 12. Štípaná industrie jako součást experimentu v archeologii
 13. Závěrečný písemný test

Přednášky jsou realizovány formou prezentace v Power-Point, zařazeny jsou i videoprojekce na DVD, k praktickým ukázkám je použito srovnávací lithotéky.

 

Studijní literatura:

Andrefsky,Jr. W. 1998: Lithics. Macroscopis approaches to analysis. Cambridge.

Popelka, M. 1991a: Chipped stone industry, In: I. Pavlů – J. Rulf (eds.), Stone Industry

from the Neolithic Site of Bylany, Pam. Arch. 82, 277-304.

Popelka, M. 1999: K problematice štípané industrie v neolitu Čech, Praehistorica XXIV, 7-122.

Popelka, M. 2000a: Bemerkungen zur Spaltindustrie in Böhmen, Archäologische

Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina

Východní Bavorsko/západní a jižní Čechy. 9. Treffen 23. bis 26. Juni 1999 in Neukirchen b. Hl. Blut, 34-38 (ISSN 1438-66-31).

Vencl, S. 1960: Kamenné nástroje prvních zemědělců ve střední Evropě. SbNM 14 (1-2).

Vencl, S. 1971: Současný stav poznání postmesolitických štípaných industrií v Československu. In: J. K. Kozłowski (red.): Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym,

Kraków, 74-99.

Weiagerber, G. – Slotta, R. – Weiner, J. (Eds.) 1980: 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach

dem Stahl der Steinzeit

Whittaker, J. C. 1997: Flintknapping. Making and understanding stone tools. Austin.

Další monografie a studie v časopisech a sbornících jsou představeny a doporučeny v rámci jednotlivých témat přednášky. 


 

Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018