Filozofick fakulta

K problematice štípané industrie

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Přednáška rozšiřuje znalosti o problematice kamenné štípané industrie zejména v období neolitu a eneolitu. Součástí semestrální přednášky je rovněž praktické seznámení se základními druhy kamenných surovin na výrobu štípané industrie a cvičné zpracování menších souborů industrie z neolitických a eneolitických lokalit v Čechách.

Základní témata:

 1. Charakteristika a význam štípané industrie jako archeologického hmotného pramene
 2. Dějiny bádání a přehled základní literatury
 3. Základní terminologie štípané industrie
 4. Praktické ukázky základních typů industrie a jejich hlavní charakteristiky
 5. Technologie výroby štípané industrie
 6. Zásady zpracování a dokumentace štípané industrie jednotlivě i v rámci souborů
 7. Základní suroviny na výrobu industrie
 8. Praktické určování surovinových druhů
 9. Těžba kamenných surovin v pravěku, její organizace a průběh, distribuce surovin I.
 10. Těžba kamenných surovin v pravěku, její organizace a průběh, distribuce surovin II.
 11. Funkční analýza kamenné štípané industrie
 12. Štípaná industrie jako součást experimentu v archeologii
 13. Závěrečný písemný test

Přednášky jsou realizovány formou prezentace v Power-Point, zařazeny jsou i videoprojekce na DVD, k praktickým ukázkám je použito srovnávací lithotéky.

 

Studijní literatura:

Andrefsky,Jr. W. 1998: Lithics. Macroscopis approaches to analysis. Cambridge.

Popelka, M. 1991a: Chipped stone industry, In: I. Pavlů – J. Rulf (eds.), Stone Industry

from the Neolithic Site of Bylany, Pam. Arch. 82, 277-304.

Popelka, M. 1999: K problematice štípané industrie v neolitu Čech, Praehistorica XXIV, 7-122.

Popelka, M. 2000a: Bemerkungen zur Spaltindustrie in Böhmen, Archäologische

Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina

Východní Bavorsko/západní a jižní Čechy. 9. Treffen 23. bis 26. Juni 1999 in Neukirchen b. Hl. Blut, 34-38 (ISSN 1438-66-31).

Vencl, S. 1960: Kamenné nástroje prvních zemědělců ve střední Evropě. SbNM 14 (1-2).

Vencl, S. 1971: Současný stav poznání postmesolitických štípaných industrií v Československu. In: J. K. Kozłowski (red.): Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym,

Kraków, 74-99.

Weiagerber, G. – Slotta, R. – Weiner, J. (Eds.) 1980: 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach

dem Stahl der Steinzeit

Whittaker, J. C. 1997: Flintknapping. Making and understanding stone tools. Austin.

Další monografie a studie v časopisech a sbornících jsou představeny a doporučeny v rámci jednotlivých témat přednášky. 


 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020