Filozofick fakulta

Etnoarcheologie

Vyučující:

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Předpokladem udělení zápočtu je vytvoření eseje na zvolené a vedoucím přednášky schválené téma (rozsah 4000 – 5000 znaků včetně mezer, musí být citována literatura z níž autor čerpal).

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky je seznámit studenty s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i historické archeologie. Posluchači jsou vedeni k nazírání na zaniklé společnosti bez antropocentrismu a s respektem ke kulturní odlišnosti „těch druhých“.

Syllabus přednáškového cyklu:

 1. Archeologie jako studium těch druhých
 2. První kontakt
 3. Vztah antropologické kultury a archeologické kultury 
 4. Etnicita a sociální identita 
 5. Válka
 6. Formování archeologického materiálu
 7. Zacházení s odpadem
 8. Artefakty – funkce, operační řetězce, taxonomie a styl
 9. Specializovaná výroba
 10. Obchod a směna
 11. Osídlení – systémy a vzory, sídelní struktura a aktivity
 12. Sociální organizace
 13. Vznik raných států

 

Studijní literatura:

Beneš, J. 1994: Člověk. Praha: Mladá fronta.

Budil, I. T. 1998: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha.

David, N. – Kramerová, C. 2001: Ethnoarchaeology in action. Cambridge: Cambridge University Press.

Harris, M. 1968: The Rise of Anthropological Theory. New York and London: Harper & Row.

Hrdý, L. – Soukup, V. – Vodáková, A. 1994: Sociální a kulturní antropologie (slovník). Praha.

Kottak, C. P. 2003: Cultural Anthropology. New York: Random House.

Lévi-Strauss, C. 1966: Smutné tropy. Praha: Nakladatelství Odeon.

Murphy, R. F. 1998: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha

Orme, B. 1981: Anthropology for archaeologists. London: Gerald Duckworth.

Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology. Theories, Method and Practice. London: Thames and Hudson Ltd.

Shostak, M. 1993: Nisa dcera Kungů. Praha: Mladá fronta.

Soukup, V. 1996: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova.

Wyn Davies, M. – Piero 2003: Kulturní antropologie. Praha.

 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020