Filozofick fakulta

Etnoarcheologie

Vyučující:

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Předpokladem udělení zápočtu je vytvoření eseje na zvolené a vedoucím přednášky schválené téma (rozsah 4000 – 5000 znaků včetně mezer, musí být citována literatura z níž autor čerpal).

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky je seznámit studenty s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i historické archeologie. Posluchači jsou vedeni k nazírání na zaniklé společnosti bez antropocentrismu a s respektem ke kulturní odlišnosti „těch druhých“.

Syllabus přednáškového cyklu:

 1. Archeologie jako studium těch druhých
 2. První kontakt
 3. Vztah antropologické kultury a archeologické kultury 
 4. Etnicita a sociální identita 
 5. Válka
 6. Formování archeologického materiálu
 7. Zacházení s odpadem
 8. Artefakty – funkce, operační řetězce, taxonomie a styl
 9. Specializovaná výroba
 10. Obchod a směna
 11. Osídlení – systémy a vzory, sídelní struktura a aktivity
 12. Sociální organizace
 13. Vznik raných států

 

Studijní literatura:

Beneš, J. 1994: Člověk. Praha: Mladá fronta.

Budil, I. T. 1998: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha.

David, N. – Kramerová, C. 2001: Ethnoarchaeology in action. Cambridge: Cambridge University Press.

Harris, M. 1968: The Rise of Anthropological Theory. New York and London: Harper & Row.

Hrdý, L. – Soukup, V. – Vodáková, A. 1994: Sociální a kulturní antropologie (slovník). Praha.

Kottak, C. P. 2003: Cultural Anthropology. New York: Random House.

Lévi-Strauss, C. 1966: Smutné tropy. Praha: Nakladatelství Odeon.

Murphy, R. F. 1998: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha

Orme, B. 1981: Anthropology for archaeologists. London: Gerald Duckworth.

Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology. Theories, Method and Practice. London: Thames and Hudson Ltd.

Shostak, M. 1993: Nisa dcera Kungů. Praha: Mladá fronta.

Soukup, V. 1996: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova.

Wyn Davies, M. – Piero 2003: Kulturní antropologie. Praha.

 

Aktuality

najdete na...

10. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. Srpen 2019