Filozofick fakulta

Ekonomie pro archeology

Vyučující:

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet, zkouška

Stručná anotace předmětu:

ZIMNÍ SEMESTR

„Vybrané problémy paleoekonomie doby železné v Evropě“

1. Dynamika vývoje doby železné a přístupy, jak ji zkoumat (vývoj, transformace, teorie), literatura
2. Komplexita ve společnosti a jak se zkoumá
3. Sekulární cykly jako příklad pro studium dynamiky doby železné
4. Teritorialita, sídla a zázemí („centra“ a „venkov“)
5. Produkce potravin, producenti a konzumenti a zacházení se surplusem
6. Literatura
7. Elity a jejich projevy
8. Specializace
9. Směna, obchod a kontakty
10. Krize a kolaps – teorie
11. Krize a kolaps – příklady z praxe
12. Literatura


Literatura: 1 (viz seznam)

Literatura: 2 (viz seznam, TBA)


LETNÍ SEMESTR

„Úvod do paleoekonomie“

Vyučující:

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Tento kurz nabízí úvod do problematiky paleoekonomie v archeologii v jejím širším kulturním a sociálním kontextu. Zabývá se hlavními aspekty teorie: co je to paleoekonomie a jak jí používat, dají se současné koncepty používat na vzdálenou minulost? Zdůrazněno je propojení s archeologií a
metodologické aplikace: např. mohou být zodpovězeny otázky o využívání přírodního prostředí z archeologického materiálu? Tyto problémy jsou pojaty ve třech sociálních měřítcích od jedn. Usedlostí („households“) k regionům, a v tématech přesahujících tradiční archeologické pojetí.
Využívány jsou analogie z etnografie, antropologie atd.


Cíle předmětu: Student by po absolvování předmětu měl být schopen diskutovat v konceptuálním rámci ekonomické archeologie a identifikovat hlavní problémy, které dominují současnému výzkumu. Studenti by se měli seznámit s variabilitou lidských a společenských ekonomik a tříbit kritický přístup k podobnostem a rozdílům mezi minulými a současnými „ekonomiemi“. Studenti budou diskutovat o vztahu lidských společností k přírodnímu prostředí a sociální a ideologické roli ekonomie.

 

 

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020