Filozofick fakulta

Archeologie a veřejnost

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Účast na jednodenní exkurzi na vybraném pracovišti experimentální archeologie.

Stručná anotace předmětu:

Stále větší význam má v současnosti popularizace oboru archeologie v nejširší veřejnosti. Nejen v odborné, ale zvláště v laické, kde je hlavním cílem objasnění smyslu vědního oboru, rozšiřování dosavadních vědomostí pokud možno přístupnou a srozumitelnou formou. K rozvinutí vztahu vědního oboru s veřejností existuje řada dílčích aktivit, které mají i určité zásady a pravidla. Tato přednáška má za cíl zprostředkovat tyto zásady a pravidla studentům oboru Archeologie pravěku a středověku, aby jim kontakt s veřejností usnadnila.¨

Hlavní tématické okruhy:

 1. Problematika vztahu vědního oboru a veřejnosti
 2. Experiment v archeologii 1
 3. Experiment v archeologii 2
 4. Experiment v archeologii 3
 5. Významná centra experimentální archeologie v Evropě
 6. Diskusní fórum
 7. Muzeum a jeho význam pro veřejnost
 8. Přednáškové aktivity
 9. Plánování a realizace muzejních expozic
 10. Příprava učebnicových textů
 11. Archeologie v beletrii
 12. Diskusní fórum
 13. Závěrečný písemný test

Studijní literatura:

Coles, J. 1968: Experimental Archaeology, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.

Coles, J. 1973: Archaeology by experiment. London.

Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii. Praha.

Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. Rekonstrukce a experiment v archeologii 1, 207-211.

Smetánka, Z: 2000: Archeologie a experiment. Dějiny a současnost 4/2000, 2-5.

Veřejná archeologie I. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2004. Praha 2005

Veřejná archeologie II. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005. Praha 2008

Časopisy:

Rekonstrukce a experiment v archeologii

Živá archeologie

EuroREA

Experimentelle Archäologie

A další monografie a časopisecké studie dle doporučení.


 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020