Filozofick fakulta

Sociální a kulturní antropologie 1

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsob zakončení:

zápočet

Další požadavky na studenta:

Podmínkou pro udělení zápočtu je překlad odborného kulturně-antropologického textu (téma stanoví přednášející) z cizího jazyka. 

Stručná anotace předmětu:

V předmětu sociální a kulturní antropologie (a) budou studenti seznámeni s dějinami, tematickými okruhy, metodami a systematikou sociální a kulturní antropologie jako vědy studující kulturní rozmanitost lidského rodu v čase a prostoru. Důraz je kladen zejména na prezentaci klasických antropologických výzkumů vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů z perspektivy evolucionistické a difuzionistické antropologie. Cílem tohoto cyklu přednášek je uvedení studentů kulturologie do problematiky teorie endogenní a exogenní kulturní změny, seznámení s antropologickým pojetím kultury, principy kulturního relativismu, koncepcí kulturní oblasti a teorií kulturních okruhů.

 

1. Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie

2. Kultura jako předmět výzkumů sociální a kulturní antropologie

3. Systematika a tematické okruhy sociální a kulturní antropologie

4. Metody a techniky terénního výzkumu v antropologii

5. Teoretické zdroje a východiska evolucionistické antropologie

6. Evolucionistické výzkumy příbuzenských systémů, práva a náboženství

7. Přínos evolucionissmu k teorii endogenní kulturní změny

8. Genealogie difuzionistické antropologie

9. Německo-rakouská škola kulturních okruhů

10. Britská heliolitická škola

11. Americký historismus

12. Teorie kulturních oblastí

13. Přínos difuzionismu k teorii exogenní změny

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Budil, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha, Triton 2003

Copans, J.: Základy antropologie a etnologie, Praha, Portál 2001

Frazer, J. G.: Zlatá ratolest, Praha, Mladá fronta 1994

Heyerdahl, T.: Staré civilizace a oceán, Praha, Panorama 1983

Morgan, L. H.: Pravěká společnost, Praha, ČSAV 1954

Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha, Sociologické nakladatelství 1998

Smith, G. E.: Dějiny člověka, Praha, Laichter 1938

Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha, Karolinum 1996

Soukup, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Soukup, M: Základy kulturní antropologie, Praha, AVS 2009

Další odborná literatura:

Davies, W. D.: Kulturní antropologie, Praha, Portál 2003

Budil, I.: Za obzor Západu, Praha, Triton 2001

Frazer, J. G.: Mýty o původu ohně, Praha, Garamond 2000

Mauss, M.: Esej o daru, Praha, Sociologické nakladatelství 1999


 


 

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020